Sätt att spara energi

Kortsiktiga åtgärder

  • Lämna inte elektriska föremål i beredskap – stäng av dem helt
  • Dragbeständiga fönster och dörrar för att minimera värmeförlust
  • Koka bara så mycket vatten som du behöver när du använder din vattenkokare
  • Sänk ner din termostat
  • Byt lamporna i ditt hus till lågförbrukade lysdioder med längre livslängd
  • Gör kylen och frysen mer energieffektiva genom att tina dem regelbundet

Långsiktiga åtgärder

  • När du byter ut elektriska artiklar, köp energieffektiva modeller
  • Överväg att installera kavitetsväggsisolering
  • Se till att ditt loft är ordentligt isolerat för att förhindra att värmen rinner ut genom taket Installera en kondenserande panna Montera tvåglasfönster

Här kan du läsa mer om elavtal i Sverige.